Antikken er højaktuel. Den udgør nemlig vores kulturgrundlag. Hvis du vil forstå dig selv, må du først forstå, hvad du er et produkt af. Et menneske uden rødder har intet grundlag - det kender ikke sig selv, og derfor slutter det nemt bare trop helt uden at tænke. Rodløshed gør afstumpet, og stadig usikkerhed avler had. Kun en kultur, der kender sig selv, har overskud til at være humanistisk og gæstfri.

Derfor er studiet af antikken mere end blot at puste støvet af fortiden. Det er et studium af os selv. Bevidsthed, tanker, følelser, kød og blod og dunkende nerver - støvet er kun udtryk for vores egen uforståenhed. For bag alle fordommene findes Mennesket, med alle dets fantastiske påfund. En forståelse af antikkens kulturer åbner mange døre, også til nutiden.
God fornøjelse!
Velkommen til chresteria.dk!
- et site om sprog og antik religion & mytologi
Enhver dynamik har sit objekt, og derfor er enhver kraft en forpligtelse. Jo stærkere vi er, jo mere bundne er vi.

Erwin Neutzsky-Wulff: Det Overnaturlige